הפניית תיק

אם הגיע לידך תיק בתחום שאינו במסגרת עיסוקיך, הדרך הנוחה, האחראית והכלכלית ביותר עבורך היא להפנותו למשרד בוטיק מנוסה אשר יידע לתת שירות מקסימלי ללקוח.

יש לבחור את עוה"ד המתאים מתוך הרשיחמה המופיעה בעמוד הראשי ולשלוח לו בקצרה את פרטי המקרה. הוא יבחן האם תיק מסוג זה מתאים לקליטה במשרדו ויעדכן אותך מהו גובה השיתוף בשכ"ט שבאפשרותו להעביר לך במידה והתיק אכן יועבר לטיפולו.

לאחר מכן יימסרו לך עדכונים שוטפים וכמובן השתתפות בשכ"ט בהתאם למה שסוכם בינכם.

בהצלחה !