ייעוץ מקצועי

לעיתים מגיע אליך תיק אשר אין בכוונתך להפנותו לטיפול מלא שלך משרד אחר, אלא שהיית רוצה לצרף עו"ד ותיק ומנוסה ממך לצורך טיפול משותף בתיק.

קיימת גם אפשרות כזאת, כאשר אז מטבע הדברים חלוקת שכה"ט בינך לבין עוה"ד הותיק תהיה שונה מאשר במקרים בו נמסר התיק לטיפול מלא של עו"ד חיצוני.

על מנת לשתף פעולה בתיק, יש לבחור את עוה"ד המתאים מהרשימה שמופיעה בעמוד הראשי ושלח לו פנייה קצרה עם פירוט המקרה ואת רצונך לטיפול משותף.

עוה"ד הנבחר יודיע לך אם יש באפשרותו לשתף פעולה בתיק ומה הוא היה רוצה בתמורה.

משם תמשיכו הלאה.

בהצלחה !